Blog Arşivleri

Dairesel Asma Bisiklet Yolu ve Yaya Köprüsü

Hollanda’da yoğun trafiğin olduğu bir kavşağa yapılan köprü dairesel formlu ve ortada 70 m yüksekliğinde pilona asılmış çelik kablolarla ayakta duruyor.

24 çelik kablo köprü döşemesinin iç tarafına bağlanıyor. Bu şekilde 72 m çapında köprü döşemesinde burulma önleniyor. Kablolardaki titreşimi önlemek amacıyla 2 çeşit (yüksek ve düşük frekanslı) sönümleyiciler yerleştiriliyor.

Bu yenilikçi yapının yapımında kullanılan çelik, inşaat şirketi Victor Byuck için ArcelorMittal tarafından tedarik edildi. Çelik plakalar S355 çelik kalitesinde olup Gijon İspanya ArcelorMittal fabrikasında üretildi.

Hollanda’nın Eindhoven kentinde yoğun trafiğin olduğu bir bölgede yapılan köprü bisikletliler ve yayalar için büyük bir rahatlık sağlıyor.

Reklamlar

BARAJ VE BARAJ ÇEŞİTLERİ

Barajlar, bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesislerdir.

Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Bunların karışımı şeklinde de yapılabilir. Birkaç yüz metre yükseklikte ve kilometrelerce uzunlukta olabilir. Arkalarında biriken suyun kapladığı alan da binlerce hektara ulaşabilir.

Beton Barajlar, sağlam kaya temelinin yakın olduğu vadilerde yapılır. Sağlam kaya temellerine inilmeyen yerlerde ise, dolgu barajları tercih edilir. Teknolojinin gelişmesi ile dünyanın en yüksek barajları, dolgu tipinde inşa edilmişlerdi. Türkistan’daki Nurek Barajı, kaya dolgu tipinde ve 310 m yükseklikte olup, dünyanın en yüksek barajıdır. 207 m yüksekliğinde, beton ağırlık ve kaya dolgu tipindeki Keban Barajı, yükseklik bakımından dünyada on sekizinci sırada yer almaktadır. İsviçre’deki Grande-Dixence Barajı, ağırlık barajı tipinde olup, 285 m yüksekliktedir ve dünyanın en yüksek beton ağırlık barajıdır. Kemer tipinde dünyanın en yüksek barajı, 261 m yükseklikteki Vainot (?) Barajı İtalya’dadır. Bu barajın uğradığı bir kazada şev kayması sonucu, baraj gölü tamamen dolmuş ve 2250 kişi hayatını kaybetmiştir. Payandalı tipindeki barajlar ise, ancak 70 ile 80 m yüksekliğe kadar yapılırlar.

Dünyanın en uzun barajı, Ukrayna’daki Kiev Barajı olup, uzunluğu 50 kilometreyi geçmektedir. Baraj gölü bakımından da dünyanın en büyük hacimli barajı, Rusya’daki Bratsk Barajı olup, 169 milyar m³ su biriktirebilecek kapasitededir. Keban Barajı 30 milyar m³lük hazne hacmi ile dünya sıralamasında on dokuzuncu olmaktadır.

Kurulu güç yönünden, dünyanın en büyük santralı, Itaipu Barajıdır. 12.870 megawatt (MW) gücündeki tesis, 18 türbinden ibarettir. Her bir türbin 300 t ağırlıkta olup, türbin milinin döndürdüğü dev jeneratörün içi, oldukça büyüktür. Keban Barajının kurulu gücü 1240 megawattır ve dünyada 36. sıradadır. Itaipu Barajı, Brezilya-Paraguay sınırındaki Parana Nehri üzerinde kurulmuştur. 35 km²lik inşaat alanına sahip olup, toplam 11 milyon m³ beton kullanılmıştır. Bu kadar büyük bir barajın gölü tam 14 günde dolmuştur. Bu barajın derivasyon kanalı, 2 km uzunlukta, 150 m genişlik ve 90 m derinliktedir. Baraj için ulaşılan başarı, çevrede yapılan bazı fedakarlıklar sonucu olmuştur. Baraj havzasında yaklaşık 1500 km²lik tropikal orman ve verimli arazi ile dünyanın en güzel şelalelerinden biri olan Sete Quedas, sular altında kalmış ve 40.000’den fazla insan başka yerlere yerleştirilmiştir. Brezilya ve Paraguay’ın ortak yapımı olan Itaipu Barajının inşaatında 40.000 işçi çalışmıştır. Baraj, ana gövdesi 195 m yükseklikte olup, 14 adet kapağın açılmasıyla 52.000 m³ su tahliye edilebilmektedir. Baraj gövdesine yerleştirilen basınçlı boruların her birinin çapı 10,5 metredir. 90 devir/dakikalık 18 adet Francis tipindeki türbinler kullanılmaktadır.

Ağırlık Barajları

Tesir eden dış kuvvetlere ağırlığı ile karşı koyan barajlardır. Baraj duvarının kesiti genel olarak, dik yamuk şeklindedir. Su tarafı 0,05 ile 0,l0 eğiminde de yapılabilir. Hava tarafının eğimi 0,70 ile 0,80 civarındadır. Ağırlık barajlarının taban genişliğinin yüksekliğe oranı, yani genişlik oranı 0,70 ile 0,80 oranındadır. Ülkemizdeki 113,5 m yükseklikli Kemer ve 108 m yükseklikli Sarıyer barajları bu tiptendir.

Kemer Barajları

Yükü, tabanla birlikte kenar ayaklara iletir. Böylece kesitin tamamı çalışır. Kemer barajlar planda, daire yayı şeklindedir. Bunlarda genişliğin yüksekliğe oranı 0,10 ile 0,25 arasındadır. Kemer barajlar Baraj tepe uzunluğunun baraj yüksekliğine oranının beş veya daha küçük olduğu dar vadilerde inşa edilirler. Ayrıca vadi tabanının ve şevinin sağlam kaya zeminden olması gerekir. Bu tip barajların en kesiti küçük olacağından, kullanılacak beton hacmi azalır. Buna karşılık işçilik ve kalıp masrafları artar. Yurdumuzdaki Berke Barajı 201 ,Karakaya Barajı 187 m, Oymapınar Barajı 185 m ve Gökçekaya Barajı 158 m yükseklikte olup, kemer tipindedir.

Payandalı Barajlar

Bu tip barajlarda suyu tutan geçirimsiz bir yüzey ile bu yüzeyin dayandığı payanda destekler vardır. Payandalar arası boştur. Dolayısıyla daha az malzeme kullanılır. Buna karşılık işçilik ve kalıp masrafları fazladır. Yükseklikleri 70 ile 80 metreye kadardır. Su tarafının eğimi, 45o ile 60o olmalıdır. Memleketimizdeki 49 m yükseklikte Elmalı Barajı, bu türe örnektir.

Kaya Dolgu Barajları

En kesitleri dikyamuk şeklindedir. Su ve hava tarafı 1/2 ile 1/2,5 eğiminde ve taş ile kaplıdırlar. Kesit ortasında geçirimsizliği temin eden çekirdek kısımları vardır. Çekirdek, kil veya betondan yapılır. Bazı durumlarda su tarafı, çelik gibi bir malzeme ile de kaplanarak geçirimsizlik sağlanabilir. Ülkemizdeki Keban (207 m), Altınkaya (195 m), Atatürk (184 m), Uzköy (176 m), Kılıçkaya (140 m) gibi mevcut ve inşa edilmekte olan barajlarımız kaya dolgu tipindedir. Bunlardan Atatürk Barajı, gövde dolgusu hacmi 84,5 milyon m³ kaya ve toprak dolgusu ile dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Sulama ve enerji maksatlı olan Atatürk Barajı, 8l7 km²lik göl alanına sahiptir ve 48,47 milyar m³ su depolanabilecektir. Bu su ile de toplam 727.700 hektarlık arazi sulanacaktır. Ayrıca, her biri 300 MW gücünde olan 8 adet Francis tipindeki türbin ile de yılda 8,9 milyar kilovat saat enerji üretecektir. Türbinlere su veren basınçlı (cebri) borular 6,60-7,25 m çapında ve toplam 496 m uzunluğunda olacaktır.

Toprak Dolgu Barajları

En kesitleri, kaya dolgu barajlar gibidir. Baraj gövdesi, sıkıştırılmış toprak tabakalarından ibarettir. Bu tip barajlarda, ortasında geçirimsizliği sağlayan kil veya betondan çekirdek vardır. Su ve hava tarafının eğimi 1/2 ile 1/2,5 arasındadır. Yurdumuzda işletmeye açılan ve inşa halinde olan projesi hazır veya projesi hazırlanmakta olan 90’ı geçkin toprak dolgu barajların yükseklikleri 15 metreden 95 metreye kadar değişmektedir. Toprak veya kaya dolgunun beraber kullanıldığı Kepez Barajının yüksekliği 195 metredir.

BURJ DUBAİ – DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI

160 katlı dev bina, Taipei 101 binasının rekorunu da elinden aldı. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda ki Burj Dubai, 2004’de dünyanın en uzun binası olan Taipei 101’den 300 metre daha uzun.

57 asansör, 1044 daire ve 49 ofis katının bulunduğu Burj Dubai, otel, açık, kapalı yüzme havuzları, spor salonu ve çöl ve şehir manzaralı restoranları ile de çok konuşulacak bir yapı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN BURSA EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

Resim 025
BURSA VE BÖLGESİNDE 120 ADET İNŞAAT MÜHENDİSİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK EĞİTİM PROGRAMI HOLİDAY INN HOTELDE 8-9-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİLDİ.

PROGRAMDA;
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR
DEPREME DAYANIKLI BETONARME – ÇELİK – YIĞMA BİNA TASARIMI
DEPREM ETKİSİNDE MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ
YIĞMA BİNALRIN ÇEŞİTLERİ-GÜÇLENDİRİLMESİ
BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ İLE ÖRNEKLER
Photo-0519
İnş.Y.Müh.A.ERENLER – İnş.Müh.Hakan KAYA – Prof.Dr.Zekai CELEP

KONULARINDA ; PROF.DR.ZEKAİ CELEP,PROF.DR.ERDAL İRTEM,DOÇ.DR.KEMAL BEYEN.YRD.DOÇ.KAAN TÜRKER,DR.CÜNEYT TÜZÜN DEN OLUŞAN KONULARINDA UZMAN AKADEMİK KADRONUN VERDİĞİ DERSLERİN SONUCUNDA BAŞARI SINAVI İLE EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ.

BURSA TURİZMİNE BİR YATIRIM DAHA….BURSA HİLTON VE BURSA HAMPTON OTELLERİ

    gb666_hilton-bursa                                                                                                           Durmazlar Makine A.Ş. tarafından yapılıp işletilecek Bursa Hilton ve Hampton otellerinin projesi şekillendi. Dünyada ilk kez 3 yıldız uygulaması olan Hampton ile yan yana hizmet verecek olan Hilton Oteli 2011 Nisan ayında kapılarını açacak.

Hilton otellerinin projesi hakkında Durmazlar Hilton Proje Müdürü Elektrik Mühendisi Doğan Emil ;

       Toplam 35 bin metrekare alana sahip Bursa Hilton ve Bursa Hampton Otelleri’nin 2010 Haziran ayında kaba inşaatının bitirileceğini ifade eden Proje Müdürü Doğan Emil, 2011 Nisan ayında otellerin hizmete açılacağını söyledi. Hilton Otelleri’nin 3 yıldız uygulaması olan Hampton’u dünyada ilk kez ve Bursa’da gerçekleştireceğini belirten Doğan Emil, “Yan yana ama birbirinden bağımsız inşa edilecek otellerimizin 5 yıldız olan Hilton 170 odalı, Hampton ise 107 odalı olacak. Hilton’da 5 yıldız Otel’den beklenen tüm hizmetler mevcut olacak. Diğer otelimiz 3 yıldızlı Hampton daha düşük fiyatla hizmet verecek” dedi.

GAZPROM 400 metrelik Yeni Merkezini St. Petersburg’a İnşaa Edecek

Rusya’nın dev enerji şirketi Gazprom, 400 metre uzunluğunda camdan kulesini St. Petersburg’a inşa edecek. Şehrin tarihi dokusunu bozacağı gerekçesi ile yapılan itirazları inceleyen St. Petersburg şehir yönetimi, ‘Ohta Center’ olarak adlandırılan kulenin inşa edilmesinde herhangi bir engel görmediklerini açıkladı.
m71850

UNESCO Gazprom merkez binasının kurulması ile birlikte şehrin dünya tarihi ve kültürel mirasları listesindeki konumunun zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. 300’den fazla köprüsü, beyaz geceleri ile ünlü St. Petersburg artık Gazprom’un camdan kulesi ile de sembolleşecek.

İngiltere merkezli RMJM şirketinin inşa edeceği proje 2 milyar dolara mal olacak. Ünlü Smolensk Katedrali’nin yanına inşa edilecek, 77 katlı kulenin 2016 yılında tamamlanması öngörülüyor.

St. Petersburg’lu Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in de projeye destek verdiği biliniyor. Şehir Valisi Valentina Matviyenko da “Rusya’nın bir numaralı şirketinin gelişinden St. Petersburg memnun olur.” ifadelerini kullanmıştı.

St. Petersburg Vali Yardımcısı Roman Filimonov ise yaptığı açıklamada, şehir yönetiminin projeyi uygun bulduğunu doğruladı. Şehirde uygulanan 100 metrelik sınırın aşılması ile ilgili özel bir izin çıkarıldığı kaydedildi. Filimonov değerlendirmesinde, “Her şey artık Vali Valentina İvanovna’ya bağlı. Kararı imzalayabilir ya da imzalamayabilir de.” hatırlatmasında bulundu.

BETONARME YAPILARDA KOLON – KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİ VE ETRİYE SIKLAŞTIRMASININ ÖNEMİ

BETONARME YAPILARDA KOLON – KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİ VE ETRİYE SIKLAŞTIRMASININ ÖNEMİ
image124

Kolon-kiriş birleşim yerlerinde Binaların kolon uçlarından kırıldığı düşünülürse, bu bölgelerde etriyenin (sargı donatısı) ne derece önemli olduğunu görebiliriz.99C_c7
Kolon düşey açılımı incelendiğinde, kolon-kiriş birleşim bölgesinde max 10 cm arayla ( normal ölçü 5 cm arayla) etriye olduğu, ancak bunun uygulamada demirçinin işgüzarlığı nedeniyle çoğu zaman yapılmadığı unutulmamalıdır.
47B_c9
Kontrol mühendislerine düşen görev, kontrol sırasında bunların yapılmasını sağlamaktır. İmalat sırasında kirişler yapılırken bitişik olarak etriyeler yerleştirilir, kiriş askıdan indirildiğinde de etriyelerin aralıkları ayarlanıp bağ teli ile sabitlenerek imalat standartında yapılmış olur. Böylece etriye, kendisine en çok ihtiyaç duyulan kritik bölgede yer almasıyla dayanımı artırmış, kolon-kiriş bağlantı noktasının deprem etkisiyle kırılmasını önlemiş olur.

BETONARME

DSCN1502_resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Yapı çeliği ile betonun kaymayacak şekilde birleştirilmesi ile elde edilen ve dış kuvvetlere karşı oldukça dayanıklı olan yapı malzemesi olarak tanımlanabilir.Betonarmenin içindeki bileşenlerden donatı(çelik vb.) çekmeye, beton ise basınca çalışır.

Donatı

Yapı elemanının içerisine yerleştirilmiş betonun mukavemetini arttıran çelik çubuklara denir.Betonun çeliği iyi bir şeklilde sarması için kalıplar ile çelik arasına pas payı denilen aralıklar bırakılmalıdır.

Betonarme Donatıları

Betonarmede kullanılacak çelikler ise şöyle sıralanabilir:

a-)Yuvarlak çubuklar

b-)Tor çeliği

c-)Hasır çelik

d-)Burmalı çelik

 e-)Düğümlü beton çeliği vb.

Betonarmenin Faydaları

1-)Yangına karşı iyi bir koruyucudur.

2-)Ekonomik ve uzun ömürlüdür.

3-)İnsaat yapımı kolay ve süratlidir.

4-)Aşınmaya karşı dayanıklıdır.

5-)Haşare böcek vb.barındırmaz.

6-)Kuru beton elektrik geçirmez.

7-)Depreme dayanıklıdır.

8-)İstenilen şekil kolayca hazırlanabilir.

Sakıncaları

1-)Ağırdır.

2-)İlave yerlerini iyi yapmak gerekir.

3-)Tekrar kullanımı çok kısıtlıdır.

4-)Sesi iyi iletmesi

YAKLAŞAN YEREL SEÇİMLER VE KAÇAK YAPILAŞMA

n1340918765_74022Her beş yılda bir yaşamış olduğumuz yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı.Bildiğiniz üzere Mart 2009 da kentlerimiz yeni yöneticileri ile birlikte buluşacak.

Maalesef her yerel seçim öncesi şehirlerimizin üstüne kabus gibi çöken ulusal anlamda utancımız olan kaçak yapılaşma rezaleti ortaya çıkmakta.Evet bize has bir durumdur bu kaçak yapılaşma… Herhangi bir gelişmiş ülkede bu olgu ile karşılaşmazsınız.

Bu sorunu analiz ederken nedenlerine inmek gerekir.Genelde ruhsatlı bir yapı imal etmenin daha uygulamaya başlanılmadan proje-etüd ve bunların ilgili idaresi tarafından çıkarılan mevzuat sonucu oluşan harç vb… masraflar kaçak yapılaşmanın sebepleri olarak gösterilmektedir.Ülkemizde sistem gereği ruhsat-proje-onay üçgeninde vatandaşlarımızın mağduriyeti özellikle kontrol ve onay sürelerinin gereksiz kırtasiye ve mevzuat ayrıntıları ile gerekse de ilgili idarelerinde konu ile ilgili personel sayılarının kalitesi ve sayısal azlığı yüzünden uzadığı ve bu süreninde uzaması projenin imalatının gecikmesi gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Şahsımca en önemli sorun da budur. Eko-sektörel dalgalanmalar sonucunda arz-talep dengesizliğinde yapı malzemesi fiyatlarında ki artışlar bir projenin ruhsat aşamasında ki gecikmesi sonucunda ruhsatlı,projeli yapı imal etmek isteyen yüklenici yada yatırımcıları zor durumda bırakmaktadır.Kurumlar ve yasa-yönetmelik koyucular bu durumları mutlaka göz önüne almalı inşaat gibi ilk yatırım maliyeti yüksek uygulamalarda yatırmcının önünü açacak kamu yararlarınıda ele alarak optimum düzeyde önlem ve şartlar konulmalıdır.
Maalesef geçmiş dönemlerde uygulanmış olan kaçak yapılaşmaya af rezaleti ile birlikte birde bunlara evvel ki senelerde kaçak yapılara su – elektrik aboneliği uygulanması her seçim dönemi verilen tavizler, art niyetli ülkemiz deprem gerçeğinden habersiz ve bilinçsiz vatandaşlarımızı kaçak yapı üretmeye teşvik etmektedir.Neticede de şu an tüm anakentlerimizde sağlıksız bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır.Bunun sonucu sokağına ambulansın itfaiyenin zor girebildiği yada giremediği sokaklar,yeşil ve sosyal donatı alanından yoksun irili ufaklı beton yığınları.ne kültürümüze ne de çağdaş mimariden uzak kimliksiz kent alanları oluşmakta…harun_gulsun_kusbakisi_bursa1

Herhangi bir yapıda ruhsat ve proje aşamalarının maliyeti yapı toplam maliyetinin % 5 – % 10 u arasında değişmektedir.Yaklaşan yerel seçimler öncesi medyası-siyaseti-ilgili idare ve akademik odaları ile birlikte geçmiş hatalarımızdan ders alıp vatandaşı bilinçlendirmeli ve işlemlerini kolaylaştırmalıdır.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan bu kaçak yapılaşma ve sonucunda oluşan sağlıksız kentleşmenin önüne geçilmeli acil önlemler alınmalı aktif deprem kuşağında olduğumuzu unutmamalıyız.

Hakan KAYA

İnşaat Mühendisi